måndag 30 januari 2017

Glädjande nyhet för Sveriges bönder.

Den inhemska livsmedelsproduktionen skall öka! Det är glädjande nyheter för Sveriges bönder. Partierna är enade i frågan och således bör importen av utländskt livsmedel minska..åtminstone av sådant som går producera i landet... Det kommer skapa fler arbetstillfällen på landsbygden....något som behövs... 
I en orolig värld så är den inhemska produktionen viktig.. för som det är nu så varar inte maten många dagar om gränserna stängs utav en väpnad konflikt..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar