lördag 4 augusti 2012

fällbygge och minkfångst...

idag fick jag placerat ut min nya minkfälla.. minken är en effektiv liten predator..på menyn står kräftor,öring och diverse sjöfåglar...även ägg,grodor och smågnagare äts begärligt...har man höns så vet man vad en enda liten mink kan ställa till med..den dödar allt den kommer över och har sen en plats att återkomma till för att äta..minken följer vattendragen..illern föredrar åkermark mer men följer även den vattendrag..
minken är ganska lätt att styra in i en fälla..den följer gärna hinder och undersöker håligheter.. betet i fällan bör vara färskt..vintertid luktar fet fisk mer än mager..fågeldun kring fällöppningen väcker minkens nyfikenhet..en stinkbomb/luktåtel i närheten av fällan kan få minken att utforska platsen..
minkjakt bedrivs även som vakjakt vid vattendrag eller med hund.. vorsteh och terriers brukar vara duktiga minkhundar..även andra raser funkar..broar,bryggor,dämmen och gamla upplagda båtar brukar vara säkra fångstplatser..

idag fick jag spikat en enkelfälla för mink..å-fällan.. tanken är att ha den till punktinsatser..får ju en hel del uppdrag med mink,iller i hönsgårdar mm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar