lördag 4 augusti 2012

mer fällor ...

började på en kråkfälla... dubbla fångstrum och lockfågelrum i mitten.. det finns flera varianter av denna fällmodell.. den används flitigast på våren för att plocka bort revirkråkor..klurigast är att fånga första fågeln..när första gått i fällan används den som lockfågel i mitten utrymmet.. tak,vindskydd samt mat och vatten behöver lockfågeln.. när kråkorna i ett revir är fångade flyttas den till nästa fångstplats..lockkråkan byts regelbundet och bör max sitta ett dygn.. första fågeln kan man lura i fällan med ägg,bröd bananskal mm och fångstplatsen skall helst se ut som en liten soptipp..viltvårdsnyttan med kråkfångst har väl ingen missat? kråkor går hårt åt reden med ägg och harpaltar..de saknar naturliga fiender i tillräcklig utsträckning och gynnas av både jordbruk och soptippar mm..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar