torsdag 20 november 2014

Stockfälla mård

Tog och kapade upp några träd idag... Material till stockfällan... Fångststockarna skall vara 3-4m långa..den undre ska vara 10cm i toppdiameter och slagstocken skall vara 8cm i topp.  De skall dessutom vara jämna och får inte glipa mer än 10mm som mest. Inte helt enkelt och trots att jag kapa 3 såna längder och testa så var det svårt att få passform. Under fångststockarna skall det stå en 1,5m lång stödstolpe för att det ska bli stumt..toppdiameter på 75mm..denna kläs med en bit plåt eller ett plaströr för att mården inte ska gena upp. Fångststockarna fästs 1,5m ovan mark mellan två träd.. På var sida sitter stödstolpar som stockarna kläms mellan(mellan träd och stolpe).. Dessa är 2m långa och är fästa i trädet via kortare stumpar ...sen skall gillret jackas ur..och kläs i plåt både uppe och nere, 25-27cm skall avståndet mellan stockarna vara vid gillret i gillrat läge. Gillerstickan tillverkas och därefter ett tak på de stödlinor som löper bakåt...dessa stödlinor är 4m långa och taket är 1x1m....Jag får förklara bättre när arbetet fortsätter.. Anledningen till att jag kapar delarna hemma är att jag har träd som ska ner och kan lägga en stund lättare..jag har bra vägar till jaktmarken och en tilltänkt mårdväxel blott 50m ifrån vägen....jag undviker en hel del oväsen i skogen..vilket är bra då det vistas hundfolk, svampplockare mm..ja om ni inte förstått det hela så finns det problem med folk som snor,slår sönder eller allmänt saboterar fångstredskapen.. Fällan kommer därför placeras på ett ogästvänligt ställe..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar