onsdag 2 januari 2013

Kraftledningsgator...

Kraftledningsgator finns på var och varannan jaktmark.. ofta skapar gatorna bete för viltet i form av sly, tallplantor, ljung, blåbärsris, örter och gräs..
Med hjälp av sticklingar kan man öka på foderutbudet ytterligare..en annan variant är att tillföra gödning som gör att växtligheten frodas...   att utnyttja kraftledningsgatan på rätt sätt kan gynna viltet..  holkar kan till exempel sättas upp i anslutning till gatan... hargolv kan byggas med jämna mellanrum längs med gatan.. eller varför inte sorkåtlar?det gynnar både ugglor och rävjakt.. 
Gatan lämpar sig väl till jaktliga ändamål.. torn där man kan passa med studsaren gör sig bra.. mårdfällor kan placeras i en linje längs med gatan.. likaså kan rävfällan placeras en bit bort på gatan för att lätt kunna vittjas på håll..  inom viltvården gäller det att se markens möjligheter.. fundera lite så kommer ni säkert på massvis av bra idéer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar