måndag 3 september 2012

Ljung....


Ljungen är kanske inte den mest näringsrika växten..men vintertid finns det inte mycket att äta för rådjuren och då har ljungen betydelse.. ljungen växer i stora bestånd och man kan lätt flytta bestånd och etablera på nya ställen.. ljungens blommor drar till sig insekter och bland annat bin.. ljunghonung räknas som riktigt fin honung..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar