tisdag 21 augusti 2012

tomt i fällorna..

det var tomt i grävlingfällorna i morse.. oftast tar det nån dag innan de vågar gå i... att fällorna är väl invittrade är viktigt vid fångst..de flesta ställer sina fällor i garaget under icke fångstperiod och doft av olja och bensin är avskräckande..  oftast ställer jag fällorna ute och lägger gammalt kaninströmaterial i fällorna.. kaninkiss luktar gott för rovviltet..  träfällor kan penslas med ägg eller honungsvatten invändigt..
att tänka ut hur ett litet rovdjur kommer bete sig vid fällan är A och O..  fällor bör placeras med öppningen åt det håll man tror djuret kommer ifrån..fällorna skall stå stadigt.. eventuellt galler i botten samt giller bör täckas.. fångstplatsen bör vara ostörd och lätt för djuret att ta sig till osedd.. betet skall inte kunna nås genom gallret på nätfällor.. fällan bör kunna vittjas på avstånd för att man inte ska lämna vittring i närheten..
genomgångsfällor ställs med fördel längs med gärdesgårdar,viltstaket,väggar och liknande hinder då man får maximal styrningseffekt.. sätter man sig på huk och studerar sin fångstplats så ser man snart vart fällan skall placeras.. när det gäller grävling så är alltid ekbeväxta kullar i jordbrukslandskapet bra fångstplatser.. kantzoner kring åkermark drar oftast till sig grävling.. smyger man bra kan man hitta sovande grävlingar utomhus vid åkerkanter..det hände mig förrförra året..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar