fredag 10 augusti 2012

slagfällorna var kompletta!!

så nu har jag testat att skruva fast ett lazzefällangiller i en planka.. lite meckigt att spänna upp och skruva fast utan att klippa fingrarna.. kraften var bra med nya fjädrar.. det gick fint att gillra dem och funktionen var riktigt bra.. de var alltså kompletta..en kul grej med lazzefällangillret är att man kan välja att ha det betesgillrat eller trampgillrat..  trampgillrat är att föredra i genomgångsfällor för minkfångst..mården brukar fångas i frontfångstfällor.. betesgiller eller trampgiller spelar inte så stor roll på mården, viktigt är att betet är färskt och att fällan placeras så mården inte tar betet med tassen i en betesgillrad fälla...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar