torsdag 9 juli 2015

Satt upp saltsten

En enkel men effektiv viltvårdsinsats..
Saltstenen är mycket uppskattad av viltet..framförallt klövvilt men även harar mm gillar salt. En sten kostar 50 bagis så der är inget att snåla på... platsen är välbesökt som synes...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar