onsdag 28 januari 2015

tjärat träd

Jag ägnade mig åt viltvården idag som sagt. ..på två ställen på hemmamarken åtla jag för vildsvinen. .i kanten av en granplantering tjärades en torraka.. och majs stoppades i hålet på en stubbe och ströddes i gräset runtomkring. Här lades det ut lite bröd också. .mest för rävens skull. .jag åtlar nämligen för räv också på detta stället.  På den andra platsen tjärades två torrakor och ett liggande träd..även här är det en tät granplantering i anslutning. ...majs ströddes i snåren. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar