fredag 22 november 2013

Kombinerad mink,iller och mårdfångst

Skatorna kom väl till pass då jag hade en mårdfälla med i bilen... Fällan gillrades längs med en liten bäck som rinner mellan skogsmark och åkermark..  i anslutning till fångstplatsen finns det dessutom en gärdsgård i sten.. mink och iller följer vattendrag..illern gillar åkermark...mård gillar skog och stryker gärna fram i kanten utav skogen.. iller, mink och mård jagar gnagare och gärna i stenrösen och andra håligheter..  Fällan byggdes därför in i kanten på gärdsgården med öppningen emot bäcken..två extra slanor blir en fin landgång fram till fällan ifrån andra sidan bäcken.. Betet är ett skathuvud och mekanismen täcktes med dun... kan nog bli bra det här... den andra skatan blev bete i en grävlingfälla...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar