onsdag 14 november 2012

grytbygget planeras...

Jag har skissat upp några bilder på mitt grytbyggarprojekt..  tanken är att utnyttja en plasttunna till kitteln.. dels för att det är mer lättarbetat och att hållbarheten bör duga många år..   tunnan kapas på mitten och en en sarg byggs på av trävirke..grovt sådant..2x6tum.. likaså ett lock i samma dimension.. en bit takpapp får kröna verket..  i tunnan kapas också två öppningar för grytgångarna..dessa kapas 5cm ifrån nedre kanten för att behålla tunnans stabilitet.. i tunnan skall sedan ett trallgolv av trä läggas..dels för att hindra grävande och dels för att det kommer värma hyfsat..under trägolvet kommer det vara dränerande grus..eventuellt ett stycke frigolit..vi får se... gångarna kommer bli utav cementrör..25cm i innerdiameter.. kring grytets öppningar kommer det staplas natursten..grytet kommer grävas över med 20-40cm jord.. det bör räcka för att skapa trivsel.. vid A och C tar passkyttarna och ställer sig vid jakt..vid B kan man stå om man är själv..
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar